... مشخصـات آگهی آگهی‌هـای مرتبـط: ... مشخصـات آگهی ویترین مغازه دو عدد ویترین آلومینیومی در حد نو - شیشه های بالا محکم و مقاوم هستند (5 میلیمتر) - هر کدام سه طبقه هستند و طبقه ی بالایی بزرگتر است ( در عکس مشخصه) - طول هر کدام 120 و ارتفاع 90 - خودم هر کدام رو 350 خریدم چون نو هستند 250 میدم اگر پول لازم نبودم عمرا نمی فروختم - به مغازه دار و مصرف کننده واقعی ، تخفیف میدم (در حد کرایه حمل) قیمت: 250000... مشخصـات آگهی ... مشخصـات آگهی ... مشخصـات آگهی ... مشخصـات آگهی ... مشخصـات آگهی ... مشخصـات آگهی ... مشخصـات آگهی ... مشخصـات آگهی ... مشخصـات آگهی