کامائرت دیدار عربستان و قطر سربازان فرانسه نظامی امریکا کنفرانس بیروت علی عبدالکریم علی رئیس فوتبال فدراسیون شهادت نواب صفوی يسنا وکیل سعید مرتضوی شرایط جوی جاده ها بازیکنان سریع نماينده مجلس بريتانيا آموزش رشته هاي فني گاز مونواكسيدكربن جشن صد سالگی خسارت بارندگي ها شهيد نواب صفوي سفر نوبخت به کرمان دوربین مادون قرمز
2019-01-17@17:55:14 GMT
در حال انتقال به وبسایت

آخرین اخبار شرکتي

دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی ابلاغ شد

به گزارش بی‌باک نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی،مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین می‌کند. بر این اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» که مشتمل بر شانزده فصل و 101 ماده و یک تبصره است، در یک‌هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ 1396.2.12 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. حفظ ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری در گرو اداره...

دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری ابلاغ شد

دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» به‌منظور تقویت راهبری مؤسسات اعتباری و رعایت قوانین و مقررات در این مؤسسات ابلاغ شد. به گزارش «قدس آنلاین»، بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» را به‌منظور تقویت راهبری مؤسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش‌دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که...

ابلاغ دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاکميت شرکتی در مؤسسات اعتباری غيردولتی»

پول‌نیوز - بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» را به‌منظور تقویت راهبری مؤسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش‌دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.به گزارشگروه بانک و بیمه پول‌نیوز، استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین می‌کند. بر این اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» که...

دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاکميت شرکتی در مؤسسات اعتباری غيردولتی» ابلاغ شد

به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین می‌کند. بر این اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» که مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره است، در یک‌هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.حفظ ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری در...

ابلاغ دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی»

دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» ابلاغ شد. به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» را به‌منظور تقویت راهبری مؤسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش‌دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل...

دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری ابلاغ شد

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» را به‌منظور تقویت راهبری مؤسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش‌دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین می‌کند. بر این اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» که مشتمل بر...

دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی مؤسسات اعتباری ابلاغ شد

خبرگزاری میزان- بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» را به‌منظور تقویت راهبری مؤسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش‌دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین می‌کند.بر این اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر...

دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری ابلاغ شد

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین: دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» به‌منظور تقویت راهبری مؤسسات اعتباری و رعایت قوانین و مقررات در این مؤسسات ابلاغ شد. به گزارش خبرنگار بی‌باک، بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» را به‌منظور تقویت راهبری مؤسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش‌دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و...

دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری ابلاغ شد

دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» به‌منظور تقویت راهبری مؤسسات اعتباری و رعایت قوانین و مقررات در این مؤسسات ابلاغ شد. به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» را به‌منظور تقویت راهبری مؤسسه اعتباری و دستیابی به اهداف عملیاتی، گزارش‌دهی مالی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول...

دستورالعمل «الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» ابلاغ شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین می‌کند. بر این اساس «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی» که مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره است، در یک‌هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. حفظ ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری در...

کمک مدیران‌ارشد بانکی به ارتقای حاکمیت شرکتی

در مباحث حاکمیت شرکتی معمولا به نقش مدیر عامل و سایر مدیران‌ارشد به میزان کافی توجه نمی‌شود. این در حالی است که مدیران‌ارشد می‌توانند نقش مهمی در اجرای حاکمیت شرکتی شایسته در بانک بر عهده داشته باشند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، بدون شک یکی از اجزای مهم استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مدیران‌ارشد هستند. در حالی که عنوان «هیئت مدیره» به افرادی اشاره دارد که علاوه بر سهامداری در راهبری بانک نیز نقش ایفا می‌کنند، عنوان «مدیریت‌ارشد» به مدیر عامل و دیگر مدیران‌ارشد بانک اشاره دارد که وظایف مدیریتی را...

نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا در حاکمیت شرکتی

نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا یکی از ابزارهای قابل کاربرد جهت استقرار حاکمیت شرکتی موثر محسوب می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، بر اساس تعریف، حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، مجموعه‌ای از تدابیر است که جهت تنظیم رابطه بین سهامداران، سپرده‌گذاران و مدیران طراحی و اجرا می‌شود و هدف از آن رعایت حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران جزء، اجرای درست مقررات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. این تدابیر که بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوار است، بر مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌ها تاکید دارد که باید توسط ارکان بانک پیگیری شود تا زمینه...

بسترسازی لازم جهت اجرای حاکمیت شرکتی

تورم به عنوان یک عامل قدرتمند ضدانگیزشی، نهادهای مالی همچون بانک‌ها را از اجرای حاکمیت شرکتی باز می‌دارد. از این‌رو، استقرار نظام اقتصادی غیرتورمی می‌تواند در بسترسازی جهت اجرای حاکمیت شرکتی نقش موثری داشته باشد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، حاکمیت شرکتی اصطلاحی است که از عمر آن بیشتر از سه دهه نمیگذرد و اولین نشانه‌های آن در کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان بروز نموده است. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی تنها به رابطه شرکت و سهامداران تعریف شده است. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی (Agency Theory) تفسیر می‌شود. با این...

تاثیر حاکمیت شرکتی در کاهش کژگزینی مدیران بانکی

در اثر استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب، شفافیت در نظام پرداخت حقوق و پاداش مدیران ارشد بانکی تقویت خواهد شد. یکی از اثربخش‌ترین راهکارهای اصلاح نظام بانکی، توجه به نقش حاکمیت شرکتی در بازارهای مالی و به‌ویژه در نظام بانکی است. حاکمیت شرکتی در بانک‌ها بر آن است تا با تنظیم رویه‌هایی در قاعده‌‌گذاری سیاست ها، مقررات، آیین نامه ها و فرآیندهای مدیریتی موجود در درون بانک و افزایش شفافیت در آنها، در راستای افزایش سطح اطمینان ذینفعان بانکی (از جمله سپردهگذاران، سهامداران، مشتریان و ...) قدم بردارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، می‌توان حاکمیت...

ارتباط حاکمیت شرکتی و اقتصاد مقاومتی!

پیاده‌سازی الگوی حاکمیت شرکتی کارآمد و سالم در شبکه بانکی، مستلزم داشتن زیربنای قانونی، نظارتی و نهادی مناسب است. استانداردهای بین‌المللی در نظام های مالی تأکید بسیاری بر حاکمیت شرکتی داشته و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را به عنوان پیش‌شرطی برای مدیریت مناسب و موثر ریسک می‌دانند. استقرار حاکمیت شرکتی مؤلفه‌های کلیدی مدیریت ریسک (از قبیل فرهنگ ریسک و ریسک‌پذیری) را مورد توجه قرار می‌دهد و با تأثیرگذاری در نقش‌های هیات مدیره و کمیته‌های مستقل ریسک به مقاوم‌سازی شبکه بانکی می‌انجامد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از مکانیزم‌های کنترلی درون شرکتی...

رای هیات حل اختلاف مشهد به تخلف شرکت مخابرات/ کارکنان شرکتی‌های مخابرات در دعوا برنده شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رفع تبعیض، از مطالبات اصلی کارکنان شرکتی مخابرات است. این کارکنان می‌گویند سال ۹۳ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به مدیریت منابع انسانی شرکت مخابرات ایران، خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شده بود. در این نامه آمده بود که بایستی تبعیض مزدی در مخابرات رفع شود؛ اما شرکت مخابرات ایران به این نامه توجهی نکرد. حالا جمعی از کارکنان شرکتی مخابرات مشهد علیه مخابرات شکایت کرده‌اند؛ موضوع شکایت این است که چرا علیرغم دستور مکتوب وزیر کار، طبقه بندی اجرایی نشده‌است. هیات حل اختلاف اداره کار مشهد...

استقرار حاکمیت شرکتی پیش‌ نیاز مقاوم‌ سازی شبکه بانکی

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست; شبکه بانکی محل تقابل حقوق ذی‌نفعان متعدد اعم از مالکان یا سهامداران، مدیران ارشد و کارمندان، سپرده‌گذاران، تسهیلات گیرندگان و سایر گروه‌های مرتبط با بانک است. از این رو، لزوم طراحی ساختار و الگویی که بتواند منافع گروه‌ها و ذی‌نفعان متعدد بانکی را بدون تضییع حقوق سایرین فراهم آورد، بر همگان روشن است. در گذشته تعریف محدودی از حاکمیت شرکتی که محدود به تضاد منافع مالکان شرکت (سهامداران) با مدیران بود و در قالب نظریه نمایندگی (Agency theory) ارائه می‌شد؛ در حالی‌که کارایی حاکمیت شرکتی فقط در گروی حل مشکلات ناظر بین مدیران...

پیش‌نیاز مقاوم‌سازی شبکه بانکی استقرار حاکمیت شرکتی است

طراحی ساختار حاکمیت شرکتی مناسب در داخل هر بانک و در شبکه بانکی، می‌تواند بسیاری از مشکلات بالقوه و فعلی شبکه بانکی را برطرف کرده و اعتماد متقابل بین ذی‌نفعان نظام بانکی را ارتقا بخشد. شبکه بانکی محل تقابل حقوق ذی‌نفعان متعدد اعم از مالکان یا سهامداران، مدیران ارشد و کارمندان، سپرده‌گذاران، تسهیلات گیرندگان و سایر گروه‌های مرتبط با بانک است. از این رو، لزوم طراحی ساختار و الگویی که بتواند منافع گروه‌ها و ذی‌نفعان متعدد بانکی را بدون تضییع حقوق سایرین فراهم آورد، بر همگان روشن است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، در گذشته...

آیین‌نامه حاکمیت شرکتی صنعت بیمه آماده شد

رییس کل بیمه مرکزی از آماده شدن آیین نامه حاکمیت شرکتی و مطرح شدن آن در جلسه فردای شورایعالی صنعت بیمه خبرداد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی امروز در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: یکی از مشکلات بازار مالی این است که تعادل در این بازار وجود ندارد. بازارهای مالی باید توسط سایر تامین کنندگان غیر از نظام بانکی تقویت شود.رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه بازار سرمایه آن طور که باید و شاید تا کنون نتوانسته در اقتصاد نقش داشته باشد، افزود: یکی از ارکان بازار سرمایه بیمه است که صندوق...

مدیرعامل مخابرات ایران به مطالبات شرکتی‌ها توجه کند

جمعی از پرسنل شرکتی مخابرات با ایلنا تماس گرفتند و از اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات انتقاد کردند. از قرار معلوم، مدیرعامل مخابرات ایران به تازگی در جمع مدیران ارشد مخابرات منطقه تهران با توجه به شعار سال ۱۳۹۶ که سال اقتصاد مقاومتی ،تولید واشتغال نام گذاری شده گفته‌است : ما مسئولیت سنگینی برای اشتغال زایی مردمی داریم که ثبات و آرامش آنها نقش بسزایی در استفاده از محصولات متنوع و متعدد ما خواهد داشت. شرکتی‌های مخابرات با اشاره به این اظهارات می‌گویند: وقتی جناب مدیر عامل دغدغه ایجاد اشتغال در صنعت کشور را دارند، طبیعتا در سال جاری پرسنل شرکتی...

شرکتي