جام جهانی تکواندو برخورد تریلی طنزگونه گردشگري تجاري شترداری خروج آمریکا از پیمان INF http تسلحیات موشک هسته كنفرانس رباتيك و مكاترونيك روحيه كارگري جسم تیز انبارهای ضایعات ماه ژانویه راه آهن آذربایجان غربی استادمعین نياز جامعه افزایش مجدد دستمزد کارگران هندورابی دنو
2018-10-24@05:50:23 GMT
در حال انتقال به وبسایت

آخرین اخبار فحاشی علیه رئیس جمهور

واکنش امامی کاشانی به فحاشی علیه رئیس جمهور

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، در خلال خطبه‌های نماز جمعه تهران، یکی از حاضرین، در ابتدای خطبه دوم،‌ اقدام به فحاشی با صدای بلند علیه رئیس جمهور کرد و سعی در اختلال در سخنرانی داشت. این فحاشی‌ها به کرّات تا انتهای این خطبه ادامه داشت و با اعتراض نمازگزاران مواجه شد. آیت‌الله امامی کاشانی نیز در بخشی از بیانات خود به اهمیت انتقاد اشاره کرده و تاکید کرد:‌ انتقاد علمی و فنی و مدرسه‌ای حق همه است. آنچه درست است را باید درست تبیین کرد ولی اهانت کمک به بیگانه است.   فارس

فحاشی علیه رئیس جمهور در نماز جمعه تهران

در خلال خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران، یکی از حاضرین، در ابتدای خطبه دوم،‌ اقدام به فحاشی با صدای بلند علیه رئیس جمهور کرد و سعی در اختلال در سخنرانی داشت. این فحاشی‌ها به کرّات تا انتهای این خطبه ادامه داشت و با اعتراض نمازگزاران مواجه شد. آیت‌الله امامی کاشانی نیز در بخشی از بیانات خود به اهمیت انتقاد اشاره کرده و تاکید کرد:‌ انتقاد علمی و فنی و مدرسه‌ای حق همه است. آنچه درست است را باید درست تبیین کرد ولی اهانت کمک به بیگانه است.

فحاشی علیه رئیس جمهور در نماز جمعه تهران و پاسخ امامی کاشانی

فحاشی‌های یکی از حاضرین در نمازجمعه امروز با اعتراض نمازگزاران و پاسخ امام جمعه موقت تهران مواجه شد. به گزارش فارس،‌ در خلال خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران، یکی از حاضرین، در ابتدای خطبه دوم،‌ اقدام به فحاشی با صدای بلند علیه رئیس جمهور کرد و سعی در اختلال در سخنرانی داشت. این فحاشی‌ها به کرّات تا انتهای این خطبه ادامه داشت و با اعتراض نمازگزاران مواجه شد. آیت‌الله امامی کاشانی نیز در بخشی از بیانات خود به اهمیت انتقاد اشاره کرده و تاکید کرد:‌ انتقاد علمی و فنی و مدرسه‌ای حق همه است. آنچه...

فحاشی علیه رئیس جمهور در نماز جمعه تهران

فحاشی علیه رئیس جمهور در نماز جمعه تهران

فحاشی علیه رئیس جمهور در نماز جمعه تهران

در خلال خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران، یکی از حاضرین، در ابتدای خطبه دوم،‌ اقدام به فحاشی با صدای بلند علیه رئیس جمهور کرد و سعی در اختلال در سخنرانی داشت. این فحاشی‌ها به کرّات تا انتهای این خطبه ادامه داشت و با اعتراض نمازگزاران مواجه شد. آیت‌الله امامی کاشانی نیز در بخشی از بیانات خود به اهمیت انتقاد اشاره کرده و تاکید کرد:‌ انتقاد علمی و فنی و مدرسه‌ای حق همه است. آنچه درست است را باید درست تبیین کرد ولی اهانت کمک به بیگانه است.

واکنش آیت الله امامی کاشانی به فحاشی علیه رئیس جمهور در نماز جمعه تهران

به گزارش جماران؛ فحاشی‌های یکی از حاضرین در نمازجمعه امروز با اعتراض نمازگزاران و پاسخ امام جمعه موقت تهران مواجه شد. در خلال خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران، یکی از حاضرین، در ابتدای خطبه دوم،‌ اقدام به فحاشی با صدای بلند علیه رئیس جمهور کرد و سعی در اختلال در سخنرانی داشت. این فحاشی‌ها به کرّات تا انتهای این خطبه ادامه داشت و با اعتراض نمازگزاران مواجه شد.  آیت‌الله امامی کاشانی نیز در بخشی از بیانات خود به اهمیت انتقاد اشاره کرده و تاکید کرد:‌ انتقاد علمی و فنی و مدرسه‌ای حق همه است. آنچه درست است را باید درست...

فحاشی علیه رئیس جمهور در نماز جمعه تهران

فحاشی‌های یکی از حاضرین در نمازجمعه امروز با اعتراض نمازگزاران و پاسخ امام جمعه موقت تهران مواجه شد. به گزارش فارس، در خلال خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران، یکی از حاضرین، در ابتدای خطبه دوم،‌ اقدام به فحاشی با صدای بلند علیه رئیس جمهور کرد و سعی در اختلال در سخنرانی داشت. این فحاشی‌ها به کرّات تا انتهای این خطبه ادامه داشت و با اعتراض نمازگزاران مواجه شد. آیت‌الله امامی کاشانی نیز در بخشی از بیانات خود به اهمیت انتقاد اشاره کرده و تاکید کرد:‌ انتقاد علمی و فنی و مدرسه‌ای حق همه است. آنچه درست است را باید درست...

فحاشی علیه رئیس جمهور و پاسخ نمازگزاران/امامی کاشانی: اهانت کمک به بیگانه است

به گزارش خبرگزاری تقریب،‌ در خلال خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران، یکی از حاضرین، در ابتدای خطبه دوم،‌ اقدام به فحاشی با صدای بلند علیه رئیس جمهور کرد و سعی در اختلال در سخنرانی داشت. این فحاشی‌ها به کرّات تا انتهای این خطبه ادامه داشت و با اعتراض نمازگزاران مواجه شد.  آیت‌الله امامی کاشانی نیز در بخشی از بیانات خود به اهمیت انتقاد اشاره کرده و تاکید کرد:‌ انتقاد علمی و فنی و مدرسه‌ای حق همه است. آنچه درست است را باید درست تبیین کرد ولی اهانت کمک به بیگانه است. 

فحاشی علیه رئیس جمهور در نماز جمعه تهران!

در خلال خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران، یکی از حاضرین، در ابتدای خطبه دوم،‌ اقدام به فحاشی با صدای بلند علیه رئیس جمهور کرد و سعی در اختلال در سخنرانی داشت. این فحاشی‌ها به کرّات تا انتهای این خطبه ادامه داشت و با اعتراض نمازگزاران مواجه شد.  آیت‌الله امامی کاشانی نیز در بخشی از بیانات خود به اهمیت انتقاد اشاره کرده و تاکید کرد:‌ انتقاد علمی و فنی و مدرسه‌ای حق همه است. آنچه درست است را باید درست تبیین کرد ولی اهانت کمک به بیگانه است. 

فحاشی علیه رئیس جمهور و پاسخ نمازگزاران

به گزارش پارس نیوز،  در خلال خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران، یکی از حاضرین، در ابتدای خطبه دوم،‌ اقدام به فحاشی با صدای بلند علیه رئیس جمهور کرد و سعی در اختلال در سخنرانی داشت. این فحاشی‌ها به کرّات تا انتهای این خطبه ادامه داشت و با اعتراض نمازگزاران مواجه شد.  آیت‌الله امامی کاشانی نیز در بخشی از بیانات خود به اهمیت انتقاد اشاره کرده و تاکید کرد:‌ انتقاد علمی و فنی و مدرسه‌ای حق همه است. آنچه درست است را باید درست تبیین کرد ولی اهانت کمک به بیگانه است.   

حاشیه ای از نماز جمعه امروز تهران فحاشی علیه رئیس جمهور و پاسخ نمازگزاران/امامی کاشانی: اهانت کمک به بیگانه است

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس،‌ در خلال خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران، یکی از حاضرین، در ابتدای خطبه دوم،‌ اقدام به فحاشی با صدای بلند علیه رئیس جمهور کرد و سعی در اختلال در سخنرانی داشت. این فحاشی‌ها به کرّات تا انتهای این خطبه ادامه داشت و با اعتراض نمازگزاران مواجه شد.  آیت‌الله امامی کاشانی نیز در بخشی از بیانات خود به اهمیت انتقاد اشاره کرده و تاکید کرد:‌ انتقاد علمی و فنی و مدرسه‌ای حق همه است. آنچه درست است را باید درست تبیین کرد ولی اهانت کمک به بیگانه است.  انتهای پیام/

سخنان رئیس جمهور فعلی آمریکا، فقط فحاشی و مشتی اتهامات واهی علیه ملت ایران بود

سخنان رئیس جمهور فعلی آمریکا، فقط فحاشی و مشتی اتهامات واهی علیه ملت ایران بود

آیا دولت نباید جواب مخالفانش را بدهد؟

کافه خبر طی مناظره ای با حضور دو کارشناس به بررسی تحولات منطقه و سیاست خارجی دولت یازدهم در قبال عربستان سعودی پرداخت. به گزارش جماران،منطقه خاورمیانه همواره پر التهاب بوده است. شدت و ضعف داشته اما هرگز خالی از بحران و تغییر و تحول نبوده است. شاید اینجا به واقع کوره زمین یا بدتر از آن جهنم زمین است. در چنین شرایطی ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه قرار دارد که به دلیل ماهیت انقلابی و اسلامی بودنش با توطئه ها و دشمنی های زیادی مواجه است. سیاست خارجی یکی از اصلی ترین عوامل در بالندگی یک کشور در...

آیا دولت نباید جواب مخالفانش را بدهد؟

بین الملل>دیپلماسی - کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین، طی مناظره ای با حضور دو کارشناس به بررسی تحولات منطقه و سیاست خارجی دولت یازدهم در قبال عربستان سعودی پرداخت. محمدرضا نوروزپور ـ ابوالفضل خدایی: منطقه خاورمیانه همواره پر التهاب بوده است. شدت و ضعف داشته اما هرگز خالی از بحران و تغییر و تحول نبوده است. شاید اینجا به واقع کوره زمین یا بدتر از آن جهنم زمین است. در چنین شرایطی ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه قرار دارد که به دلیل ماهیت انقلابی و اسلامی بودنش با توطئه ها و دشمنی های زیادی مواجه است. سیاست خارجی...

فحاشی رئیس‌جمهور فیلیپین، این‌بار علیه اتحادیه اروپا

مازندمجلس: رئیس‌جمهور فیلیپین بعد از آنکه چندین بار به آمریکا و همتای آمریکایی خود حمله لفظی کرده بود، این‌ بار به دلیل تهدید به قطع کمک‌های اتحادیه اروپا به این...

فحاشی رئیس‌جمهور فیلیپین، این‌بار علیه اتحادیه اروپا

رئیس‌جمهور فیلیپین بعد از آنكه چندین بار به آمریكا و همتای آمریكایی خود حمله لفظی كرده بود، این‌ بار به دلیل تهدید به قطع كمك‌های اتحادیه اروپا به این سازمان...

فحاشی رئیس‌جمهور فیلیپین، این‌بار علیه اتحادیه اروپا

رئیس‌جمهور فیلیپین بعد از آنکه چندین بار به آمریکا و همتای آمریکایی خود حمله لفظی کرده بود، این‌ بار به دلیل تهدید به قطع کمک‌های اتحادیه اروپا به این سازمان...

فحاشی رئیس‌جمهور فیلیپین، علیه اتحادیه اروپا

رئیس‌جمهور فیلیپین بعد از آنکه چندین بار به آمریکا و همتای آمریکایی خود حمله لفظی کرده بود، این‌ بار به دلیل تهدید به قطع کمک‌های اتحادیه اروپا به این سازمان...

فحاشی علیه رئیس جمهور فحاشی به رئیس جمهور فحاشی علیه روحانی اسحاق جهانگیری رئیس جمهور اسلامی ایران معاون اول رئیس جمهور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی تهدید علیه رییس جمهور رئیس دفتر رئیس جمهور سابق